2017

Corporate Learning

 • SWIFT: Security behavioural change project
 • HRD ACADEMY: training: Design digital learning modules & Technology Enhanced Learning
 • Doublepass: begeleiding gebruik digitaal leren
 • Delhaize: Digital Learning awareness

Bedrijfsadvies & begeleiding

 • IT-dienstverlener: begeleiding overlaten van bedrijf
 • Houtverwerkingsbedrijf: begeleiding uitbouw management i.f.v. strategie
 • Incrius: voorzitter Raad van Advies

Faciliteren van lerende netwerken

 • VOKA Atelier: Werken met een actieve Raad van Advies/Bestuur.
 • VOKA Atelier: Leren werken met KPI’s
 • EAPRIL & EARLI: Office Director & board member

Spreker

 • LearningTechDay: “How to choose an LMS?”