Helpen bij het omgaan met verandering en groei.
Meer concreet bij het..

– analyseren van de bedrijfsomgeving (SWOT, stakeholdersanalyse, Porter)
– formuleren en verhelderen van de bedrijfsstrategie (Missie, visie, waarden, businessplan, USP)
– ontwikkelen van een dashboard voor de opvolging van de bedrijfsresultaten (BSC, KPI’s)
– uitbouwen van een aangepast en modern HR-beleid (functieomschrijvingen, competentiemanagement,
..leerbeleid, evaluatie & loonbeleid)

– starten met een actieve raad van advies/bestuur (*)
– evenwicht behouden in evolutie familie, aandeelhouders, bestuur, directie, medewerkers
– voorbereiden  op overlaten van de onderneming: overdrachtsplan  (*)
– integreren van een overgenomen onderneming
– uitvoeren van een opportuniteitsanalyse voor groeibedrijven (*)
– ontwikkelen van een transformatiestrategie (na analyse) (*)

(*) = strategisch advies bij kantelmomenten